Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sønderborg Salgs- & Reklameforening

 

Stående fra venstre

Niels Sørensen, Direktør for Scandic Sønderborg
Bastian Dreier Jessen, Grafisk Arbejde
Joan Lott Carlsen, Travel ALOTT (Formand for SSR)
Gert Backman, Botjek
Leif Maibom, Sønderborg Sommer Revy Show
Rie Bramsen, Teamleder Jobcenter Sønderborg
Erik J. Staugaard, Broager Sparekasse 

Indsat nederst til venstre: Anne Kathrine Bruun Sørensen, Alsik 

All rights reserved
© 2020 Sønderborg Salgs- og Reklameforening