Bestyrelsen

Bestyrelsen i SSR - Sønderborg Salgs- & Reklameforening


Stående fra venstre
Maria Frost Andresen, Sønderborghus
Morten Jacobsen, Sønderborg Kommune
Susanne Møller Jessen, Fri Bikeshop Sønderborg
Erik J. Staugaard, Broager Sparekasse

Siddende fra venstre
Niels Sørensen, Scandic Sønderborg
Gert Backman, Botjek
Niels Lorentzen; Sydbank
Bastian Dreier Jessen, Grafisk Arbejde (Formand)


 

All rights reserved
© 2023 Sønderborg Salgs- og Reklameforening