Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sønderborg Salgs- & Reklameforening

 

Stående fra venstre
Bastian Dreier Jessen, Grafisk Arbejde
Charlotte Wejs, Hotel Sønderborg Garni (afgået)
Bente Rasmussen, Femina butikkerne og Twizt Fashion (afgået)

Erik J. Staugaard, Broager Sparekasse
Niels Sørensen, Direktør for Scandic Sønderborg
Joan Lott Carlsen, Travel ALOTT (Formand for SSR)
Gert Backman, Botjek (nederst - nyt bestyrelsesmedlem i 2019)
Anne Kathrine Bruun Sørensen, Alsik (nederst - nyt bestyrelsesmedlem i 2019)


Siddende
Leif Maibom, Sønderborg Sommer Revy
Rie Bramsen, Teamleder Jobcenter Sønderborg

(Nyt fællesbillede på vej!)

All rights reserved
© 2019 Sønderborg Salgs- og Reklameforening