Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sønderborg Salgs- & Reklameforening

 

Stående fra venstre

Niels Sørensen, Direktør for Scandic Sønderborg
Bastian Dreier Jessen, Grafisk Arbejde (Formand for SSR)
Gert Backman, Botjek
Erik J. Staugaard, Broager Sparekasse 
Niels Lorentzen, Sydbank
Maria Frost Andresen, Sønderborg Hus
Susanne Møller Jessen, Fri Bikeshop Sønderborg
Morten Jacobsen, Sønderborg Kommune
 

All rights reserved
© 2022 Sønderborg Salgs- og Reklameforening